logoBWN
Technika pro orientační sporty

cesky


english
Home
Technika pro ROB
Info
Linky

 
kresba2

  co je to ROB?

Rádiový orientační běh (ROB) je moderním sportem, jehož počátky lze v Evropě klást asi do počátku 60. let. Rychlý rozvoj ROB umožněný rozvojem elektroniky se datuje od počátku 70. let. Dnes se Mistrovství světa pravidelně zúčastňuje přes třicet států ze všech kontinentů. Československo a posléze Česká republika vždy patřily k předním státům jak svými výsledky, tak i přínosem k rozvoji sportu.

ROB harmonicky rozvíjí vlastnosti moderního člověka: dobrou fyzickou kondici vytrvalostního charakteru, schopnost rozhodování a samostatného řešení problémů, schopnost koncentrace a vztah k moderní technice, se kterou se dnes setkáváme na každém kroku. Z fyziologického hlediska je zvláště vhodný pro děti a mládež, protože v sobě spojuje rozvoj všestranné obratnosti, vytrvalosti a rozvoj dýchacího a oběhového systému aniž by docházelo k jednostrannému přetěžování ještě nerozvinutého kosterního a vazivového aparátu.

Charakteristika závodů v ROB:
V závodním prostoru (nejlépe lesnatém) je skryto 5 vysílačů, které postupně vysílají vždy 1 minutu v pětiminutovém cyklu. Šestý vysílač, který vysílá nepřetržitě na odlišném kmitočtu, slouží k navedení závodníka na cíl.

Závodník je vybaven zaměřovacím přijímačem a případně mapou závodního prostoru. Jeho úkolem je samostatně nalézt všechny vysílače a doběhnout do cíle v co nejkratším čase. Pořadí vyhledávání vysílačů si závodník volí sám na základě zaměření po startu, odhadu vzdálenosti a konfigurace terénu. Postup terénem si závodník volí na základě mapy a předpokládaného umístění vysílače.

Technické parametry vysílačů a antén pro rádiový orientační běh, jakož i parametry tratí jsou mezinárodně normalizovány.

Soutěž v ROB se obvykle skládá ze dvou samostatně vyhodnocovaných závodů v pásmu 3,5 MHz a 144 MHz. V důsledku výrazně odlišného charakteru šíření rádiových vln v obou pásmech a technického zařízení je výrazně odlišný i celkový charakter obou závodů. Závodníci jsou podle věku a pohlaví zařazeni do 15 kategorií. Délka trati se pohybuje od 2 do 10 km, počet vyhledávaných vysílačů od 2 do 5 v závislosti na kategorii závodníka.

Sportovní výkon v ROB v sobě spojuje požadavky na rychlý běh volným terénem, přesnou orientaci v krajině, rychlé a samostatné rozhodování a řešení taktických problémů, schopnost ovládání zaměřovacího přijímače a v neposlední řadě schopnost koncentrace a silnou vůli.

Další informace o dění v tomto sportu u nás naleznete na stránce Asociace ROB ČR.


    |   aktualizováno: Listopad 2014 |   acrobat reader ke stažení